การเรียนภาษา พระบาลี จากคำบอกเล่าของท่านพระมหานำชัย ชยพโล

สำหรับพระบาลีนั้น เราได้ริเริ่มเรียนที่วัดกันมาตั้งแต่รุ่น หลวงพ่อเสนาะฯ (เจ้าอาวาสเดิม) ท่านสนับสนุนมานานแล้ว 

          จนมาถึงยังรุ่น หลวงพ่อพระมหาสมพงษ์ ฯ (เจ้าอาวาส) และ หลวงพ่อเองก็กลายเป็นถึงพระครูแล้ว
ท่านก็สนับสนุนการศึกษาพระบาลีอีกด้วย  พระบาลี คือการรักษาพุทธวัจจะนะ คือภาษาของ
พระพุทธเจ้า พระบาลี เป็นภาษา มคธ (มะ-คด) เป็นภาษาที่ดิ้นไม่ได้ พูดอย่างไร แปลอย่างนั้น

การเรียนบาลี เป็นการรักษาศาสนาได้อีกทางหนึ่ง คือ รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
เนื่องจากภาษาพระบาลี ไม่สามารถแปลได้หลายอย่างนัก ทำให้คำสอนของพระพุธเจ้า
ไม่ถูกบิดเบือนอีกด้วย  

          ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ ทางวัดยังไม่ได้เป็นสำนักเรียน บางฤดูมีพระน้อย หรือ พระสมัยนี้ บวชระยะ
สั้น แต่การเรียนบาลี ต้องอาศัยระยะเวลา ทำให้การเรียนบาลียังถูกจำกัดอยู่เพียงพระที่จำพรรษา
ระยะยาว แต่หากพระที่บวชระยะสั้น ต้องการศึกษาก็ยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่

          การสนับสนุนให้ พระภิกษุสงฆ์  และ สามเณร ได้เรียนบาลี นั้น โดยการนิมนต์ พระที่มีความรู้
หรือบ้างก็ จัดจ้างโยมที่เก่งในภาษาพระบาลี เข้ามาสอน ในแต่ละคาบ ซึ่งก็ถวายปัจจัยเป็นค่า
ตอบแทน ส่วนโยมที่เข้ามาสอน บางท่านก็ เป็นประโยค
7 ประโยค8 กันเลยทีเดียว

          พระมหานำชัย กล่าวต่อไปว่า การเรียนพระบาลีนั้น นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ ศาสนาและ
คำตรัสสอนโดยตรงแล้วยังให้ประโยชน์ ในการแปลคำสวดในภาษาที่เข้าใจได้อีกด้วย ซึ่งก็พ้องกับ
คำบอกของท่านเจ้าอาวาสวัดวังขนายว่า หากเราไม่รู้ความหมายของภาษาบาลีแล้วนั้น เราจะรู้ได้
อย่างไรว่า พระพุธเจ้าสอนอะไร และซึ่งหากไม่มีภาษาบาลี การถูกแปลซ้ำ ๆ อาจเกิดการบิดเบือนคำสอนได้อีกด้วย

          อย่างเช่นว่า พระไตรปิฎก นั้นแต่เดิมก็เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ พระรุ่นเก่า ๆ และ บรรดาพระ
อาจารย์ ที่เก่ง ๆ ก็แปลไทยเอาไว้ให้ แต่อย่างไรก็ดี มันก็เป็นภาษาไทย หากถูกแปลต่อ ๆ กันไป ก็
อาจถูกบิดเบือน เช่นเดียวกับหนังสือแปลอื่น ๆ ที่ความหมายจะเป็นไปตามจินตนาการ ของผู้แปล
ซึ่งอีกหน่อย หากภาษาบาลีหายไป และเราก็ไม่รู้ภาษาบาลี รู้จักแต่เล่มบลีที่แปลแล้ว หากมีใครถามว่า
ต้นฉบับนี้แปลมาจากใหน หากตอบไม่ได้ก็อาจไม่ได้กลายเป็นศาสนาพุธอีกต่อไปก็เป็นได้

          โดยที่กล่าวมานั้น ก็เรียกว่าวัดมีต้นทุนในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลี ซึ่งก็หวังเพียงว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงให้สืบไปของพระพุธศาสนาในกาลต่อไป

ท่านอาจารย์ พระมหานำชัย ชยพโล ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า

“ธรรมมะจริง ๆ ต้องมาจากภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี ศาสนา หมดไปแน่นอน เพราะธรรมมะ
แปลมาจากภาษา “มคธ” พระพุธเจ้า ตรัสคำสอนมาเป็นภาษา “มคธ” นั่นเอง”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------